תכנית אימונים

התכנית אימונים בנויה על בסיס מסגרות של תרגילים הניתנים להחלפה לפי רמה וציוד, וכללת…