בתהליך
שיעור 1, נושא 1
בתהליך

פלאנק גבוה נגיעות כתפיים