לא הושלם
שיעור 1, נושא 1
לא הושלם

פלאנק גבוה נגיעות כתפיים