לא הושלם
נושא 1, סרטון 19
לא הושלם

פלאנק גבוה נגיעות כתפיים