לא הושלם
נושא 1, סרטון 19
לא הושלם

תכנית אימונים למתחילות בבית | ללא ציוד | 3 ימי אימון