לזמן מוגבל! 20% הנחה על מסלול מיני של תכנית חיטוב חכם

:
:
:
תנאי החזר כספי – עדי בלונדר

תנאי החזר כספי

סעיף א: החזר כספי

מאחר ואנחנו בטוחים בתוכנית שלנו, ומאחר ואנו דוגלים בהוגנות, במידה ויוכח כי ביצעת את התוכנית והשקעת מאמצים אמיתיים ליישם את השיטות והאסטרטגיות של התוכנית, ועל-אף כל אלה לא הצלחת לרדת במשקל לאחר חודשיים של התמדה, הנהלת האתר תאפשר לך, לאחר שבדקה ואימתה את אופן שימושך והתמדתך בתוכנית, לקבל החזר כספי ב בהתאם לשיקול דעתה.

סעיף ב: גובה ההחזר

בתכנית ללא ליווי אישי, גובה ההחזר יהיה סכום עלות התכנית, בקיזוז 400 ש"ח עלות קליטה והרכבת תפריט.

בתכנית עם ליווי אישי, גובה ההחזר יהיה סכום עלות התכנית, בקיזוז 1,300 ש"ח עלות זמן עבודה של המלווה.

סעיף ג: תנאים לקבלת החזר

כדי לעמוד בתנאים לקבלת החזר כספי, עליך לבצע את כל הוראות התוכנית הנדרשות, ליישמן ולהשלימן. במידה ולא יוכח כי ביצעת ו/או השלמת את הוראות התוכנית והנהלת האתר, לא תוכל לקבל כל החזר.

יובהר כי אין בכך כדי לאפשר את ביטול רכישת התוכנית בגין כל סיבה אחרת.

על-מנת להיות זכאי לקבלת החזר כספי בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר, עליך לעמוד בתנאים המצטברים להלן ובתנאי:

1. הלקוח השלים 60 ימים של ביצוע התוכנית, וטרם חלפו 70 ימים מתחילה.

2. הלקוח ביצע את התוכנית, ניסה כמיטב יכולתו, שיתף אותנו בסיכום של לפחות כ-500 מילים המסביר: מה למד וכן נימק סיבה הוגנת מבחינה אובייקטיבית מדוע התוכנית אינה הועילה לו;

3. הוכחת צפייה בכ-70% משיעורי התוכנית;

4. הוכחה להשתתפות פעילה, יוזמה והיענות, באמצעות צירוף צילומי מסך כהוכחה לכך שהלקוח קיים מאמץ לקבלת מידע, והפנה שאלות לבעלת האתר כאשר נתקל באתגרים במהלך התוכנית, לרבות פנייה לתמיכה דרך קבוצת הוואטסאפ או דרך אפשרויות התמיכה המוצעות בעמוד התמיכה הייעודי באתר..

5. צילומי מסך או תמונות של:

  • הזנת ארוחות לתוך התפריט החכם בלפחות 10 תאריכים
  • תכנון לוז לאימונים והכנת אוכל;
  • מילוי רשימת קניות;
  • הכנסת תיעוד משקל בכלי המעקב משקל אונליין בכ-30 תאריכים לפחות (הנהלת האתר תבדוק שהשקילות הוזנו בעת התאריכים ולא בדיעבד).

הבקשה להחזר תישלח במייל לכתובת: support@adiblonder.com

סעיף ד: מקרים בהם לא יאושר החזר כספי

דוגמה בה לא תתקבל הבקשה להחזר:

לקוח/ה אשר לא השקיע/ה מאמצים כנים, לא צפה/תה בשיעורים וכן לא פעל/ה לבצע מטלות, לא יהיה/תהיה זכאי/ת לקבלת החזר כספי.

החזר כספי גם לא יאושר גם במקרים הבאים: (1) ניסיונות לנצל את תנאי ההחזר על-מנת להשתחרר מהתחייבות כספית או השלמת תשלומים בהן התחייב/ה במעמד הרכישה; (2) החלטה שלא לבצע את תהליך שינוי התזונה ו/או ניסיון לרדת במשקל, (3) אי ביצוע התוכנית והמטלות כאמור לעיל בשל חוסר זמינות מכל סיבה שהיא.