אל תפספסו! אתגר 30 יום מתחיל ב1.9.23 בהצטרפות למסלול

:
:
:
תנאי החזר – עדי בלונדר

תנאי החזר

מאחר ואנחנו בטוחים בתוכנית שלנו, ומאחר ואנו דוגלים בהוגנות, במידה ויוכח כי ביצעת את התוכנית והשקעת מאמצים אמיתיים ליישם את השיטות והאסטרטגיות של התוכנית, ועל-אף כל אלה לא הצלחת לבצע שינוי משמעותי, הנהלת האתר תאפשר לך, לאחר שבדקה ואימתה את אופן שימושך והתמדתך בתוכנית, לקבל החזר כספי מלא בהתאם לשיקול דעתה.

כדי לעמוד בתנאים לקבלת החזר כספי, עליך לבצע את כל הוראות התוכנית הנדרשות, ליישמן ולהשלימן. במידה ולא יוכח כי ביצעת ו/או השלמת את הוראות התוכנית והנהלת האתר, לא תוכל לקבל כל החזר.

יובהר כי אין בכך כדי לאפשר את ביטול רכישת התוכנית בגין כל סיבה אחרת.

על-מנת להיות זכאי לקבלת החזר כספי בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר, עליך לעמוד בתנאים המצטברים להלן ובתנאי:

1. הלקוח השלים 60 ימים של ביצוע התוכנית, וטרם חלפו 70 ימים מתחילה.

2. הלקוח ביצע את התוכנית, ניסה כמיטב יכולתו, שיתף אותנו בסיכום של לפחות כ-500 מילים המסביר: מה למד וכן נימק סיבה הוגנת מבחינה אובייקטיבית מדוע התוכנית אינה הועילה לו;

3. הוכחת צפייה בכ-70% משיעורי התוכנית;

4. הוכחה להשתתפות פעילה, יוזמה והיענות, באמצעות צירוף צילומי מסך כהוכחה לכך שהלקוח קיים מאמץ לקבלת מידע, והפנה שאלות לבעלת האתר כאשר נתקל באתגרים במהלך התוכנית, לרבות פנייה לתמיכה דרך קבוצת הפייסבוק או דרך אפשרויות התמיכה המוצעות בעמוד התמיכה הייעודי בפרופיל האישי.

5. צילומי מסך או תמונות של:

  • חישוב קלוריות אונליין בכלי המעקב משקל;
  • הרכבת תפריט אישי או הדפסת תפריט מוכן;
  • הכנת ארוחות מראש;
  • תכנון לוז לאימונים והכנת אוכל;
  • מילוי רשימת קניות;
  • הכנסת תיעוד משקל בכלי המעקב משקל אונליין בכ-6 תאריכים לפחות.

הבקשה להחזר תישלח במייל לכתובת: support@adiblonder.com

דוגמה בה לא תתקבל הבקשה להחזר:

לקוחה אשר לא השקיעה מאמצים כנים, לא צפתה בשיעורים וכן לא פעלה לבצע מטלות, לא תהיה זכאית לקבלת החזר כספי.

החזר כספי לא יאושר גם במקרים הבאים: (1) ניסיונות לנצל את תנאי ההחזר על-מנת להשתחרר מהתחייבות כספית או השלמת תשלומים בהן התחייבה במעמד הרכישה; (2) החלטה שלא לבצע את תהליך שינוי התזונה ו/או ניסיון לרדת במשקל, (3) אי ביצוע התוכנית והמטלות כאמור לעיל בשל חוסר זמינות מכל סיבה שהיא.